В коледжі з 03 по 05 червня 2019 року проводилась
акредитаційна експертиза
освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит"