МФК ДНУ ім. О. Гончара 

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит" зі спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування


Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" зі спеціальності
113 Прикладна математика


Освітньо-професійна програма "Мехатроніка та промислові роботи" зі спеціальності
131 Прикладна механіка


Освітньо-професійна програма "Обслуговування верстатів з ПУ і РТК"
зі спеціальності 131 Прикладна механіка


Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів
на верстатах і АЛ" зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування