МФК ДНУ ім. О. Гончара 

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" зі спеціальності
113 Прикладна математика (Прийом-2017)


--!>

Освітньо-професійна програма "Обслуговування верстатів з ПУ і РТК"
зі спеціальності 131 Прикладна механіка


Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів
на верстатах і АЛ" зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування