Адміністрація МФК ДНУ ім. Олеся Гончара


Черніков Сергій Іванович – директор коледжу, на посаді з 2018 року.
Освіта – вища, Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні і приладобудуванні», кваліфікація - інженер-педагог, інженер-механік. Загальний стаж педагогічної роботи – 32 рік.


Прокуда Галина Вячеславівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, на посаді з 2018 року. Освіта – вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність « Металорізальні верстати та системи», кваліфікація – інженер-механік. Загальний стаж педагогічної роботи – 17 років.


Полякова Світлана Вікторівна – заступник директора з навчально - методичної роботи, на посаді з 2005 року. Освіта – вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. Загальний стаж педагогічної роботи – 25 роки.


Башлаєва Ольга Юріївна – заступник директора з адміністративно- господарської роботи, на посаді з 2014 року. Освіта – вища, Дніпропетровська державна фінансова академія, спеціальність «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація – спеціаліст з управління персоналом і економіки праці.


Бринзіна Наталія Михайлівна – завідувач машинобудівного відділення, на посаді з 2005 року. Освіта – вища, Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація – інженер-будівельник. Загальний стаж педагогічної роботи – 29 років.


Сиса Леся Юріївна– завідувач економічним відділенням, на посаді з 2011 року. Освіта – вища, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст-бухгалтер; Дніпропетровська державна фінансова академія, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація –магістр з економіки підприємства. Загальний стаж педагогічної роботи – 17 років.


Лиска Володимир Григорович – завідувач навчально-виробничої майстерні, на посаді з 2014 року. Освіта – вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Радіофізика та електроніка», кваліфікація - радіофізик. Загальний стаж педагогічної роботи – 36 років.


Жушма Денис Олександрович – керівник фізичного виховання, на посаді з 2018 року. Освіта – вища, Класичний приватний університет Інституту здоров'я, спорту і туризму, спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація - магістр. Загальний стаж педагогічної роботи – 02 рік.


Сінодов Ігор Борисович – завідувач навчально-методичного кабінету, на посаді з 2014 року. Освіта – вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, спеціальність «Машини і апарати хімічних виробництв», кваліфікація – інженер-механік; Український хіміко-технологічний інститут, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства. Загальний стаж педагогічної роботи – 31 років.


Вештало Михайло Миколайович – завідувач навчально-методичної лабораторії, на посаді з 2016 року. Освіта – вища, Державна металургійна академія України, спеціальність «Металургійне обладнання», кваліфікація – інженер-механік. Загальний стаж педагогічної роботи – 07 років.


Бохан Наталія Володимирівна – головний бухгалтер, на посаді з 2009 року. Освіта – вища, ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління», спеціальність « Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства. Загальний стаж педагогічної роботи – 04 роки.


Сологуб Людмила Валеріївна – практичний психолог, на посаді з 2016 року. Освіта – вища, Харківський державний інститут культури, спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація – соціальний педагог; Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація – спеціаліст з психології. Загальний стаж педагогічної роботи – 24 роки.