Економічне відділення

Галузь знань: Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: Економіка підприємства

Спеціальність: Економіка підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 11 класів

Кадрове забезпечення відділення

Завідувач економічного відділення: Сиса Леся Юріївна

Викладачі відділення:

• математично-природничих дисциплін:Медведєва Н.Д., Штанько М.А., Шохов В.Р., Михно О.А., Терепищій І.М., Козак І.В.

• філологічних дисциплін:Самарець Ю.А.,Кобзовщук Т.В.,Момот Н.Г.,Гнускіна В.С., Плаксіна Н.М., Єршова Н.М., Аулова М.В., Скворцова Л.В.

• соціально-гуманітарних дисциплін:Писаренко О.С., Терновський А.М., Доманський О.Й., Сипало Ю.Г.

• дисциплін з охорони праці, БЖД та ФВ: Панченко Н.Я., Лиска В.Г., Бекмурзін М.М., Будаков І.А., Синіговський А.А.

• економічних дисциплін:Сиса Л.Ю., Рогозіна І.М., Сидоренко Т.Д., Аулова О.В., Нечепуренко Д.О., Федченко С.О.

Старший лаборант відділення : Марченко Н.В.;

Провідний фахівець: Бережний І.А. – зав. лабараторією технологічних основ програмування верстатів з ПУОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ

Організація і контроль навчального процесу:

• Планування роботи відділення на навчальний рік та по семестрах

• Контроль за ходом навчального процесу в академічних групах та індивідуально в міжатестаційний період, за семестр та навчальний рік

• Впровадження заходів щодо покращення організації навчальної роботи та підвищення якості успішності студентів

Організація виховної роботи:

• Організація роботи ради кураторів відділення

• Організація роботи старостату відділення

• Проведення позааудиторних заходів, щодо залучання студентів до участі в громадському житті, гуртках технічної творчості, спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності

• Проведення заходів щодо адаптації студентів нового набору

• Проведення профілактичної роботи з питань дотримання парвил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та збереження здоров’я

Організація студентського самоврядування:

• Сприяти в організації студентського самоврядування в групах та на відділенні

• Забезпечувати захист прав та інтересів студентів відділення та їхню участь в управлінні відділенням

Робота з батьками студентів відділення:

• Організація роботи батьківської ради відділення

• Проведення батьківських зборів та конференцій

• Інформування батьків про стан навчання та дисципліни студентів відділення