ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Галузь знань: Машинобудування та матеріалообробка

Напрям підготовки: Інженерна механіка

Спеціальність: Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Кваліфікація: Технік-електромеханік

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 11 класів

Кадрове забезпечення відділення

Завідувач електромеханічного відділення - Прокуда Галина Вячеславівна

Старший лаборант відділення - Дубовик Тетяна Семенівна

Викладачі відділення:

• математично-природничих дисциплін: Медведєва Н.Д.,Штанько М.А., Бахмат Н.Г., Шохов В.Р., Михно О.А., Терепищій І.М., Козак І.В.

• філологічних дисциплін: Самарець Ю.А.,Кобзовщук Т.В.,Момот Н.Г.,Гнускіна В.С., Плаксіна Н.М., Єршова Н.М., Аулова М.В., Скворцова Л.В.

• соціально-гуманітарних дисциплін: Несонова Г.С., Левицька С.І., Терновський А.М., Доманський О.Й.

• дисциплін з охорони праці, БЖД та ФВ: Панченко Н.Я., Лиска В.Г., Бекмурзін М.М.

• електромеханічних дисциплін:Вольна І.В., Аулов В.В., Кудрявцев В.В., Кузьмина О.В., Пуріс В.О., Вештало М.М., Зайцева Л.І., Сєгєн І.І.,Черніков С.І.

• дисциплін з машинобудування та матеріалообробки: Ляпіна Т.І., Просвірніна Н.Л., Прокуда Г.В., Ольшанський Б.З., Міщенко В.І., Горбакова Ю.В., Трясій Ю.С., Бережний І.А.

• дисциплін з економіки та підприємництва: Рогозіна І.М.

Майстер виробничого навчання: Трясій Ю.С.;

Фахівець ІІ категорії: Толмашевський М.Є. – зав. лабараторією електроприводу

Провідний фахівець: Бережний І.А. – зав. лабараторією технологічних основ програмування верстатів з ПУ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ

Організація і контроль навчального процесу:

• Планування роботи відділення на навчальний рік та по семестрах

• Контроль за ходом навчального процесу в академічних групах та індивідуально в міжатестаційний період, за семестр та навчальний рік

• Впровадження заходів щодо покращення організації навчальної роботи та підвищення якості успішності студентів

Організація виховної роботи:

• Організація роботи ради кураторів відділення

• Організація роботи старостату відділення

• Проведення позааудиторних заходів, щодо залучання студентів до участі в громадському житті, гуртках технічної творчості, спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності

• Проведення заходів щодо адаптації студентів нового набору

• Проведення профілактичної роботи з питань дотримання парвил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та збереження здоров’я

Організація студентського самоврядування:

• Сприяти в організації студентського самоврядування в групах та на відділенні

• Забезпечувати захист прав та інтересів студентів відділення та їхню участь в управлінні відділенням

Робота з батьками студентів відділення:

• Організація роботи батьківської ради відділення

• Проведення батьківських зборів та конференцій

• Інформування батьків про стан навчання та дисципліни студентів відділення