Машинобудівне відділенняВідділення здійснює підготовку фахівців з двох спеціальностей.

Галузь знань: Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Кваліфікація: Технік-технолог

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

денна форма: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.

заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 міс.

Освітньо-професійна характеристика передбачає, що випускник підготовлений до виробничо-технологічної і конструкторської діяльності на підприємствах машинобудування на посадах майстра дільниці, технолога, контролера відділу технічного контролю, конструктора та технолога-програміста.

Галузь знань: Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціалізація: Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото технічних комплексів

Кваліфікація: Електромеханік

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

денна форма: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.

заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 міс.

Освітньо-професійна характеристика передбачає, що випускник підготовлений до виробничої діяльності по обслуговуванню верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів, готується до роботи у відділах головного механіка та головного енергетика, в проектних та дослідних організаціях машинобудівного профілю, здійснює ремонт та налагодження систем з програмним управлінням і робото технічних комплексів, налагоджує верстати з програмним управлінням.

Кадрове забезпечення відділення

Завідувач машинобудівного відділення - Бринзіна Наталія Михайлівна

Викладачі відділення:

• Природничо-математичниого циклу: Зеленська О.С., Бажан Ю.Л., Михно О.А., Шохов В.Р.

• Соціально-гуманітарного циклу: Самарець Ю.А. Гнускіна В.С. Момот Н.Г., Музика М.Н. Скворцова Л.В. Терновський А.М. Полякова С.В.

• Фізичного виховання та захисту Вітчизни: Будаков І.І. Бекмурзін М.М., Міщенко В.М., Синяговський А.А.

• Обслуговування верстатів з ПУ і РТК: Вольна І.В. Вештало М.М., Лиска В.Г., Сеген І.І., Стрежекуров Ю.В.

• Технології обробки матеріалів на верстатах: Прокуда Г.В. Бринзіна Н.М., Каракай А.О., Литовченко О.М., Ляпіна Т.І., Просвірніна Н.Л., Черніков С.І.

• Прикладної математики: Ізмайлова М.К., Цимбал М.А.

• Економіки підприємства: Сидоренко Т.Д. Рогозіна І.М., Сінодов І.В.

Старший лаборант відділення: Туренко Д.В.

Секретар – друкарка відділення: Дубовик Т.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ

Організація і контроль навчального процесу:

• Планування роботи відділення на навчальний рік та по семестрах

• Контроль за ходом навчального процесу в академічних групах та індивідуально в міжатестаційний період, за семестр та навчальний рік

• Впровадження заходів щодо покращення організації навчальної роботи та підвищення якості успішності студентів

Організація виховної роботи:

• Організація роботи ради кураторів відділення

• Організація роботи старостату відділення

• Проведення позааудиторних заходів, щодо залучання студентів до участі в громадському житті, гуртках технічної творчості, спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності

• Проведення заходів щодо адаптації студентів нового набору

• Проведення профілактичної роботи з питань дотримання парвил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та збереження здоров’я

Організація студентського самоврядування:

• Сприяти в організації студентського самоврядування в групах та на відділенні

• Забезпечувати захист прав та інтересів студентів відділення та їхню участь в управлінні відділенням

Робота з батьками студентів відділення:

• Організація роботи батьківської ради відділення

• Проведення батьківських зборів та конференцій

• Інформування батьків про стан навчання та дисципліни студентів відділення