ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства".

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про підсумки первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальності 5.04030101 "Прикладна математика".

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси і кредит зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.