МК ДНУ ім. О. Гончара 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність вакантних посад


Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими потребами


Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності