МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

НОВИНИ КОЛЕДЖУ

День відкритих дверей

20.01.2018 о 10:00


Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

є державним вищим навчальним закладом освіти другого рівня акредитації відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії (затверджено колегією Міністерства освіти України від 26.05.93 р., протокол № 12/2 ). Як структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Машинобудівний коледж включений до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, з присвоєнням ідентифікаційного коду 04601908 (без права юридичної особи). Місце знаходження коледжу: 49081, Україна, м. Дніпро, вул. Бердянська, 5, телефон (056) 375-71-52. Основними напрямами діяльності коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців для галузей машинобудування та економіки згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії AE № 527895 від 09.02.2015р.

Навчально-лабораторна база коледжу розміщується у трьох навчальних корпусах загальною площею 16578 кв. м , в т.ч. навчальна площа складає 10662 кв. м.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі обладнані навчальні кабінети - 41, лабораторії - 4, комп’ютерні класи - 7, мультимедійні класи - 2, спортивні зали -2, спортивний майданчик, стрілецький тир, навчально-виробничі майстерні, актова зала, бібліотека з читальною залою, їдальня тощо. Навчальні кабінети обладнані відповідно до сучасних вимог, лабораторії оснащені приладами і комп’ютерною технікою.

До структури коледжу ввійшли машинобудівне, економічне та підготовче відділення. Навчально-виховний процес здійснюють 42 педагогічних працівників, які об’єднані в 3 предметних та 5 циклових комісіях. Пріорітетним напрямом діяльності педагогічного колективу є вдосконалення якості підготовки фахівців. Для забезпечення освітньої діяльності створені такі служби коледжу: практичного психолога, фізичного виховання, охорони праці, бухгалтерія, відділ кадрів, юридичний відділ, господарський відділ.

Станом на 01.01.2017р. контингент студентів коледжу складає 473 осіб: за денною формою - 434 осіб, за заочною формою – 39 осіб. За бажанням студенти коледжу можуть навчатися за двома спеціальностями. Свідченням високого рівня теоретичних знань і практичних умінь студентів є призові місця на міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, а також перемога в Міжнародному студентському конкурсі “Майбутні Аси комп’ютерного моделювання”.

Патріотичному, естетичному та фізичному вихованню студентів сприяє іх участь в аматорських гуртках, спортивних секціях, тематичних виховних годинах, студентських конференціях, конкурсах, екскурсіях.

В коледжі створена та діє система студентського самоврядування, яка сприяє розкриттю творчого потенціалу молоді, її культурного, інтелектуального, морального та фізичного розвитку.